ZAŠTITA KORISNIKA

Posjeta web stranici www.datasmart.hr slobodna je za sve posjetitelje i ne zahtjeva registraciju. Kontaktiranjem putem kontakt obrasca ili elektroničkom poštom posjetitelji ispunjavaju svoje podatke ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona/mobitela.Podaci su dostupni isključivo zaposlenicima Datasmart j.d.o.o. kojima su upućeni u svrhu rješavanja upita. Osim Datasmart j.d.o.o. dostupni su i zaposlenicima Bitspero j.d.o.o. koja pruža usluge održavanja web stranica www.datasmart.hr . Davanje osobnih podataka dobrovoljna je baza posjetitelja. Datasmart j.d.o.o., ne obrađuje više osobnih podataka no što je potrebno za odgovaranje na upit. Datasmart j.d.o.o., poštuje privatnost te osobne podatke obrađuje pošteno i zakonito. Datasmart j.d.o.o., osobne podatke sprema u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjuje odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure radi sprečavanja neovlaštenog pristupa.Prilikom slanja elektroničke pošte (E-mail) osobne podatke identifikacije, u elektroničkoj pošti ili putem kontakt obrasca na web stranici www.datasmart.hr , podatci se koriste isključivo u svrhu ispunjenja upita. Pruženi osobni podatci čuvaju se za vrijeme postojanja web stranice www.datasmart.hr .Korisnik je ovlašten zatražiti informacije o osobnim podatcima koji se čuvaju u elektroničkoj pošti, korisnik je ovlašten tražiti i brisanje ili izmjenu osobnih podataka. Slanje zahtjeva za brisanje ili izmjenu osobnih podataka moguće je zatražiti slanjem mail-a na adresu info@datasmart.hr.Osobni podatci ne šalju se drugim primateljima. Web stranica www.datasmart.hr sadrži linkove na druge web stranice. Pravila zaštite privatnosti na tim portalima mogu biti drugačija od Pravila zaštite privatnosti na www.datasmart.hr .Zaštitu podataka Datasmart j.d.o.o. smatra ozbiljnom i koristi mjere opreza kako bi podaci bili zaštićeni, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran.Datasmart j.d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka i ne jamči zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.datasmart.hr te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.Ova web stranica koristi Google Analytics mjerenje analitike posjeta i pridržava pravo korištenja kolačića (engleski cookies) na web stranici www.datasmart.hr .Kolačići su skup podataka koji služe kao anonimni identifikator kojeg web stranica www.datasmart.hr koju korisnici posjećuju šalju u preglednik, pristupanjem pojedinoj stranici www.datasmart.hr šalju se kolačići koji se pohranjuju na računalu i služe za zapis informacija o prethodnim sesijama (npr. Mjerenje pristupa stranicama www.datasmart.hr ). Svakim pristupom na www.datasmart.hr stranica traži kolačić kako bi učitala zapisane podatke. Kolačić ne sadrži osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje su već prethodno pohranjeni prilikom pristupa i korištenja www.datasmart.hr .Kolačićima na računalu ne može pristupiti neka internetska stranica koja nije dio web stranice www.datasmart.hr.

Datasmart j.d.o.o. prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o čitanosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koje su za to nužne dostupne su na:Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.Politika zaštite Korisnika Datasmart j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijena teksta na Internet stranici www.datasmart.hr . Neslaganjem korisnika sa Politikom zaštite Korisnik može napustiti i ne koristiti Internetsku stranicu www.datasmart.hr .Izmjena Politike zaštite Korisnika stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.datasmart.hr . Nastavak uporabe Internetske stranice www.datasmart.hr od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku zaštite Korisnika.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Na web stranici www.datasmart.hr te ostalim kanalima komunikacije sa tržištem koje koristi Datasmart j.d.o.o. i njegovi zaposlenici, navode se nazivi drugih subjekata u državnom ili privatnom vlasništvu (Hrvatska Gospodarska Komora) Hrvatski zavod za zapošljavanje (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije), ministarstva, fondovi, trgovačka društva, obrti, poslovne banke, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe itd.).U pojedinim poslovnim odnosima Datasmart j.d.o.o. sudjeluje kao Posrednik između Korisnika usluga koje pruža Datasmart j.d.o.o. i trećih strana čije je usluge Korisnik koristio/koristi/ima namjeru koristiti mjere za samozapošljavanje.

Datasmart j.d.o.o. treće strane

Datasmart j.d.o.o. sa trećim stranama nije u povezanom odnosu niti vlasnički niti upravljački, a navođenjem naziva subjekata u uslugama i proizvodima koje Datasmart j.d.o.o. nudi kao i u komunikaciji prema klijentima, potencijalnim korisnicima, partnerima nema svrhu neovlaštenog korištenja tuđe tvrtke, zavaravajućeg oglašavanja ili slično.Nazivi trećih strana sa kojima Datasmart j.d.o.o. nije u izravnom poslovnom niti povezanom odnosu navode se isključivo sa ciljem detaljnog opisa usluga i proizvoda koje na tržištu nudi Datasmart j.d.o.o. kao Posrednik između Korisnika svojih i usluga trećih strana, kao i za detaljnije pojašnjenje usluga i proizvoda koje treće strane mogu ponuditi Korisniku. Sukladno ovim odredbama, Korisnici prema potrebi naručuju a Datasmart j.d.o.o. nudi uslugu izrade poslovnog plana te pismenog i usmenog poslovnog savjetovanja.Datasmart j.d.o.o. se obvezuje da bez pristanka Korisnika trećim stranama ne otkriva informacije koje spadaju u segment poslovne tajne Korisnika.

Cijene usluga Datasmart j.d.o.o.

Cijene usluga Datasmart j.d.o.o. ovise o vrsti usluga koje su potrebne Korisniku i razlikuju se od projekta do projekta. Datasmart na osnovi upita Korisnika i procjene vrijednosti usluge Korisniku izdaje svoju Ponudu. Prihvaćanjem Ponude Korisnik prihvaća i uvjete plaćanja usluga Datasmart j.d.o.o. te Opće uvjete poslovanja. Osim ako nije drugačije ugovoreno, Datasmart j.d.o.o. ne odgovara financijski niti na bilo koji drugi način za odluke trećih strana sa kojima nije u povezanom odnosu te u čijem donošenju izravno ne sudjeluje. Rokovi izvršenja usluga Datasmart j.d.o.o. ovise o vrsti usluga koje su potrebne Korisniku i razlikuju se od projekta do projekta. Rok izvršenja pojedine usluge računa se od trenutka kada Korisnik Datasmart j.d.o.o. dostavi i predoči sve potrebne informacije i dokumente koje Datasmart j.d.o.o. od njega zatraži te uplati predujam ukupne cijene usluge, osim ako ugovorne strane ne ugovore drugačije. U slučaju kašnjenja Korisnika sa plaćanjima, Datasmart j.d.o.o. sukladno zakonskim odredbama zadržava pravo obračuna zateznih kamata. Naknadne radnje na izradi poslovnog plana na zahtjev Korisnika i prema potrebi (ispravci, prilagodbe i sl.), Datasmart j.d.o.o. će obračunati prema važećoj satnici, osim ako nije drugačije ugovoreno ili ako te radnje nisu posljedica propusta Datasmart j.d.o.o..Korisnik se prije korištenja usluga Datasmart j.d.o.o. upućuje na upoznavanje sa uslugama i proizvodima trećih strana koje planira koristiti Hrvatski zavod za zapošljavanje, a za slučaj bilo kakvih nejasnoća i pitanja upućuje se na dodatno savjetovanje sa Datasmart j.d.o.o.. Datasmart j.d.o.o. ne snosi financijsku niti bilo kakvu odgovornost za slučaj netočnih informacija korištenih za potrebe pružanja svojih usluga, a koje su mu predočene od strane Korisnika tih usluga ili bilo kojeg njegovog djelatnika/suradnika. Datasmart j.d.o.o. se obvezuje na izvršavanje svojih usluga sukladno pravilima struke, za što i jamči Korisnicima svojih usluga. Datasmart j.d.o.o. ne jamči za brzinu obrade izrade poslovnog plana. Poslovni plan koji izrađuje Datasmart j.d.o.o. intelektualno jevlasništvo Datasmart j.d.o.o., te bez izravnog dopuštenja Datasmart j.d.o.o. na njima nisu mogući nikakvi ispravci, prilagodbe, neovlašteno kopiranje, umnožavanje i/ili preuzimanje sadržaja iz istih.Preuzimanje poslovnog plana od strane Korisnika kao i njihova izravna predaja na natječaje za samozapošljavanje moguće je isključivo po zatvaranju svih otvorenih stavaka odnosno potraživanja Datasmart j.d.o.o. od strane Korisnika, osim ako nije drugačije ugovoreno. Opće uvjete poslovanja Datasmart j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na Internet stranici www.datasmart.hr . Ukoliko se Korisnik ne slaže sa Općim uvjetima poslovanja, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.datasmart.hr . Izmjena Općih uvjeta poslovanja stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.datasmart.hr.

Nastavak uporabe Internetske stranice www.datasmart.hr od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjene Opće uvjete poslovanja